Online CSV naar ClieOp bestand generator help


Veld Opmerking
Bestands identificatie Identificeert het bestand uniek per maand, bestaande uit 4 cijfers, bijv 0703
  • De eerste 2 cijfers zijn afkomstig van de dag van de maand van de aanmaakdatum van het bestand. Dus als de bestands aanmaakdatum 7 juni 2010 is, dan zijn de eerste twee cijfers 07.

  • De laatste 2 cijfers is een volgnummer beginnend met 1. Bij elke aanlevering op dezelfde dag wordt dit volgnummer met 1 opgehoogd. Dus als als er op 7 juni 2010 voor de derde keer het ClieOp bestand wordt aangeleverd dan zijn de laatste 2 cijfers 03.