Zoek de BIC nummers voor Nederlandse IBAN nummers, help


Veld Opmerking
Vul de IBAN nummers ieder op een aparte regel. Max. IBAN nummers. Elk IBAN nummer moet op een aparte regel staan. De Nederlandse IBAN nummers kunnen alleen bestaan uit cijfers en letters al dan niet gescheiden door spaties.

Bijvoorbeeld

NL41ABNA0151463964
NL71 INGB 0908 2335 07
NL04 RABO 0520 3303 90
NL26ASNB0894887386
NL37BICK7688687934