Online berekenen van de rentevergoeding zoals banken doen, help


Veld Opmerking
Spaar inleg / opnames (Max. 1000) Vul op elke regel de valutadatum gevolgd door een scheidingsteken en dan een spaar inleg / opname.

Max 1000 rijen toegestaan.
De rijen worden automatisch gesorteerd op datum.

Indien een regel met een # teken begint, dan wordt de gehele regel als commentaar beschouwd.
 • De valutadatum is de datum waarop een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen of een gestort bedrag rente begint op te brengen.

  De valutadatum is niet dezelfde als de boekingsdatum.
  De boekingsdatum is de datum waarop stortingen boekhoudkundig op de rekening wordt bijgeschreven en bij opname boekhoudkundig van de rekening wordt afgeschreven.

  Toegestaan valutadatum formaten:
  • dd-mm-yyyy (24-11-2013) of dd/mm/yyyy (24/11/2013)
  • mm-dd-yyyy (11-24-2013) of mm/dd/yyyy (11/24/2013)

  Als de dag of maand 1 cijfer heeft, dan hoef je geen voorloop 0 te plaatsen voor het getal.

  Toegestaan: 24-01-2013 of 24-1-2013
  Toegestaan: 1-12-2013 of 01-12-2013

  De datum van de eerste spaar inleg / opname moet eerder beginnen dan de einddatum.

 • Een scheidingsteken. Toegestaan scheidingstekens:
  • ;
  • [tab]
  • |
  • ~
  • =
  • ^
  • _

 • Een spaar inleg / opname
  • Max 2 getallen na decimaal punt (17.05)
  • En komma (,) of punt (.) kan gebruikt worden als decimaal punt
   (1125,01 of 1125.01)
  • Als het een spaar inleg is, plaats geen + teken voor het bedrag (+235.12)
  • Als het een spaar opname is, plaats een - teken voor het bedrag (-2342.25)
  • Gebruik geen valuta symbool ($2342.25)
  • Op 1 dag kunnen meerdere spaar inleg / opnames plaatsvinden.
   Zet elk op een aparte regel, bijv:
   24-01-2013;100.24
   24-01-2013;200.25
   24-01-2013;-10.00
Correcte voorbeelden:
 • #24-03-2013; 10000
 • 24-03-2013; 10000
 • 24/03/2013; 10000
 • 24-3-2013; 10000
 • 1-3-2013; 10000
 • 03-24-2013; 10000
 • 03/24/2013; 10000
 • 28-03-2013; -500
 • 28-03-2013; 500.56
 • 28-03-2013; 500,56
Incorrecte voorbeelden:
 • 2013-03-23; 10000 -> Datum heeft een incorrect formaat (yyyy-mm-dd)
 • 35-03-2013; 10000 -> Datum bestaat niet
 • 24-03-2013; 10,000.56 -> Geen duizend scheidingsteken toegestaan
 • 24-03-2013; 10000,561 -> Max 2 getallen na decimaal punt
 • 24-03-2013; +500 -> + teken niet toegestaan
 • 24-03-2013; $500 -> Valuta symbool niet toegestaan