Genereer bankrekening nummers en burgerservicenummers

Selecteer taal:    Engels      Nederlands
 
Deze tool genereert Nederlandse bankrekening nummers en Burgerservicenummers. De gegenereerde nummers mogen alleen worden gebruikt voor testdoeleinden. Bijvoorbeeld het testen van e-commerce sites, het testen van financiële software, etc.

De willekeurig gegenereerde Nederlandse bankrekening nummers en Burgerservicenummers voldoen aan aan alle eisen, maar dit betekent niet dat ze daadwerkelijk bestaan en in gebruik zijn.

Informatie over de Nederlandse bankrekening nummers
  • Nederlandse bankrekening nummers hebben maximaal 10 cijfers.
  • Nederlandse bankrekening nummers met 8 cijfers bestaan niet.
  • Nederlandse bankrekeningnummers met 9 of 10 cijfers moeten voldoen aan de Elfproef.
  • De Elfproef wordt niet toegepast op de rekeningnummers met 1 t/m 7 cijfers. Deze rekeningnummers zijn "Girorekeningnummers" en worden alleen gebruikt door de Postbank. In 2009 fuseerde de Postbank met de ING Bank en heet nu ING. Deze "Girorekeningnummers" zijn nog steeds in gebruik.
Informatie over de Burgerservicenummers
De Burgerservicenummer (BSN voorheen bekend als SoFinummer) is een unieke persoonlijke ID-nummer, en elke Nederlandse burger die in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven heeft er een. De Burgerservicenummers worden gebruikt door alle Nederlandse overheid instanties.
  • De Burgerservicenummer heeft altijd 9 cijfers.
  • De Burgerservicenummer moet voldoen aan de Elfproef.
  • Het eerste nummer kan beginnen met een 0.
U GEBRUIKT DEZE SERVICE OP EIGEN RISICO. MOBILEFISH.COM ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG DATA VERLIES, SCHADE, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE VORM VAN VERLIES, BIJ HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE SERVICE.Input genereer bankrekening nummers en burgerservicenummers:


Genereer (Max. 1000 )*: Help   
Alle gegenereerde bankrekening nummers moeten uit *: Help cijfers bestaan.
Bankrekening nummers met 9 of 10 getallen moeten aan de Elfproef voldoen *:
Rekeningnummer prefix bereik.: Help Start:    -    Eind:
Deze tool maakt gebruik van een toegangscode om automatische submissies te voorkomen.   access code
Vul de toegangscode in als hierboven weergegeven. *:  
* = verplicht  
 


Output genereer bankrekening nummers en burgerservicenummers: