Zoek de BIC nummers voor Nederlandse IBAN nummers

Selecteer taal:    Engels      Nederlands
 
Deze service zoekt de BIC nummer (Bank Identificatie Code) voor elk opgegeven Nederlandse IBAN nummer.

Bijvoorbeeld:
NL41ABNA0151463964   ;ABNANL2A
NL71INGB0908233507   ;INGBNL2A

BIC is een unieke identificatiecode voor zowel financiële als niet-financiële instellingen. Deze service geldt alleen voor Nederlandse IBAN nummers, die beginnen met de prefix "NL", bijvoorbeeld: NL41ABNA0151463964.

De IBAN (International Bank Account Number) identificeert eenduidig een rekeninghouder bij een bank. Een IBAN vervangt niet het nationale nummering systeem en is ook niet een nieuw bankrekening nummer. Het is een manier om de nationale rekeningnummers in een internationaal erkende standaard formaat weer te geven. Zie de IBAN checker service voor meer informatie over het IBAN formaat.

Bij het zoeken naar de BIC nummers worden de IBAN nummers gecontroleerd of ze valide zijn en de bankrekeningnummers Elfproef zijn.

Deze service test niet of de IBAN nummers daadwerkelijk bestaan en dat ze zijn uitgegeven door een bank.

Alle informatie die in de input veld zijn ingevoerd, gemarkeerd met een sleutel ikoon Informatie wordt beveiligd verstuurd, wordt beveiligd verstuurd naar Mobilefish.com.

U GEBRUIKT DEZE SERVICE OP EIGEN RISICO. MOBILEFISH.COM ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG DATA VERLIES, SCHADE, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE VORM VAN VERLIES, BIJ HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE SERVICE.Input Nederlandse IBAN nummers:


Vul de IBAN nummers ieder op een aparte regel. Max. 1000 IBAN nummers. *: Help Informatie wordt beveiligd verstuurd
Deze tool maakt gebruik van een toegangscode om automatische submissies te voorkomen.   access code
Vul de toegangscode in als hierboven weergegeven. *:  
* = verplicht          
 


Output BIC nummers:


   
Informatie wordt beveiligd verstuurd