Online berekenen van de rentevergoeding zoals banken doen.

Selecteer taal:    Engels      Nederlands
 
Deze tool berekent de rente vergoeding zoals meeste banken doen. Deze service gebruikt de "dagelijkse renteberekening" methodiek waarbij de werkelijke aantal dagen in de maand wordt gebruikt en een jaar wordt gesteld op 365 dagen en bij een schrikkeljaar 366 dagen.

Voor het berekenen van de rentevergoeding zijn de volgende input gegevens nodig:
 • Een lijst met bedragen naar of van een spaarrekening met bijbehorende storting of opname datums.
  De datums moeten valuta datums zijn en geen boekingsdatums.
 • Een lijst met tussentijdse rentewijzigingen met bijbehorende datums.
  Dit is voornamelijk het geval als je een spaarrekening hebt met variabele rente.
 • Een lijst met datums wanneer de rente wordt bijgeboekt op de spaarrekening.
Voorbeeld spaarrekening met mutaties en rente wijzigingen:
 1. Op 24-03-2007 bedraagt uw saldo op uw spaarrekening 10000.00 en de rente is 4.50%.
  • saldo = 10000.00
  • rentedagen = 35
  • rentenummers = 10000.00 / 100 * 35 = 3500
  • rente bedrag = 3500 * 4.50 / 365 = 43.1507
  • totaal opgebouwde rente = 43.1507
 2. Op 28-04-2007 wordt 1000.00 gestort.
  • saldo = 10000.00 + 1000.00 = 11000.00
  • rentedagen = 58
  • rentenummers = 11000.00 / 100 * 58 = 6380
  • rente bedrag = 6380 * 4.50 / 365 = 78.6575
  • totaal opgebouwde rente = 43.1507 + 78.6575 = 121.8082
 3. Op 25-06-2007 is de rente gewijzigd naar 4.00%.
  • saldo = 11000.00
  • rentedagen = 82
  • rentenummers = 11000.00 / 100 * 82 = 9020
  • rente bedrag = 9020 * 4.00 / 365 = 98.8493
  • totaal opgebouwde rente = 121.8082 + 98.8493 = 220.6575
 4. Op 15-09-2007 wordt 2000.00 opgenomen.
  • saldo = 11000.00 - 2000.00 = 9000.00
  • rentedagen = 76
  • rentenummers = 9000.00 / 100 * 76 = 6840
  • rentebedrag = 6840 * 4.00 / 365 = 74.9589
  • totaal opgebouwde rente = 220.6575 + 74.9589 = 295.6164
 5. Op 30-11-2007 wordt rente op uw spaarrekening bijgeboekt.
  • rente gestort op spaarrekening = 295.6164
  • saldo = 9000.00 + 295.6164 = 9295.62
  • rentedagen = 31
  • rentenummers = 9295.62 / 100 * 31 = 2881.6422
  • rentebedrag = 2881.6422 * 4.00 / 365 = 31.5796
  • totaal opgebouwde rente = 31.5796
 6. Op 31-12-2007 blijft de rente ongewijzigd op 4.00%.
  Note: Bij een overgang naar een ander jaar, geef altijd op 31 dec de rentepercentage op.
  • saldo = 9295.62
  • rentedagen = 1
  • rentenummers = 9295.62 / 100 * 1 = 92.9562
  • rente bedrag = 92.9562 * 4.00 / 365 = 1.0187
  • totaal opgebouwde rente = 31.5796 + 1.0187 = 32.5983
 7. Op 1-1-2008 blijft de rente ongewijzigd op 4.00%.
  Note: Bij een overgang van een ander jaar, geef altijd op 1 jan de rentepercentage op.
  • saldo = 9295.62
  • rentedagen = 9
  • rentenummers = 9295.62 / 100 * 9 = 836.6058
  • rente bedrag = 836.6058 * 4.00 / 366 (schrikkeljaar) = 9.1432
  • totaal opgebouwde rente = 32.5983 + 9.1432 = 41.7415
 8. Op 10-1-2008 wordt 3000.00 gestort.
  • saldo = 9295.62 + 3000.00 = 12295.62
  • rentedagen = 112
  • rentenummers = 12295.62 / 100 * 112 = 13771.0944
  • rente bedrag = 13771.0944 * 4.00 / 366 = 150.5038
  • totaal opgebouwde rente = 41.7415 + 150.5038 = 192.2453
 9. Op 1-05-2008 is de rente gewijzigd naar 3.50%.
  • saldo = 12295.62
  • rentedagen = 108
  • rentenummers = 12295.62 / 100 * 108 = 13279.2696
  • rente bedrag = 13279.2696 * 3.50 / 366 (schrikkeljaar) = 126.9876
  • totaal opgebouwde rente = 192.2453 + 126.9876 = 319.2329
 10. Op 17-8-2008 wordt 5000.00 gestort.
  • saldo = 12295.62 + 5000.00 = 17295.62
  • rentedagen = 105
  • rentenummers = 17295.62 / 100 * 105 = 18160.4010
  • rente bedrag = 18160.4010 * 3.50 / 366 (schrikkeljaar) = 173.6650
  • totaal opgebouwde rente = 319.2329 + 173.6650 = 492.8979
 11. Op 30-11-2008 wordt rente op uw spaarrekening bijgeboekt.
  • rente gestort op spaarrekening = 492.8979
  • saldo = 17295.62 + 492.8979= 17788.52
  • rentedagen = 31
  • rentenummers = 17788.52 / 100 * 31 = 5514.4412
  • rentebedrag = 5514.4412 * 3.50 / 366 (schrikkeljaar) = 52.7337
  • totaal opgebouwde rente = 52.7337
 12. De einddatum van de berekening is 31-12-2008.
  • saldo = 17788.52
  • totaal opgebouwde rente = 52.7337
Uitleg saldo:
De saldo zijn alle mutaties bij elkaar opgeteld tot de betreffende datum. Als op dezelfde datum rente wordt bijgeboekt op de spaarrekening, dan wordt de rente bij de saldo opgeteld.

Uitleg rentedagen:
Bij de berekening van het aantal dagen (rentedagen) wordt de eerste dag wel meegeteld maar de laatste dag niet. In bovenstaand voorbeeld wordt 24 maart (stap 1) wel meegeteld maar de eerst volgende datum 28 april (stap 2) niet. Het aantal dagen (rentedagen) in die periode is dus 35.

Uitleg rentenummers:
Banken gebruiken rentenummers wanneer tussentijds rentewijzigingen plaatsvinden en er veel muaties zijn. De rentenummers worden berekend door het saldo eerst te delen door 100 en daarna te vermenigvuldigen met het aantal rentedagen.

Uitleg rentebedrag:
Het rentebedrag wordt berekend door de rentenummer te vermenigvuldigen met het rentepercentage en dan te delen door 365 (bij een schrikkeljaar door 366).
Note: De opgegeven datum wordt gebruikt om te bepalen of het een schrikkeljaar is of niet.

Uitleg totaal opgebouwde rente en rente op spaarrekening bijgeboekt:
De totaal opgebouwde rente zijn alle rentebedragen bij elkaar opgeteld tot de betreffende datum.
De rente dat wordt bijgeboekt op de spaarrekening is de totaal opgebouwde rente van de vorige periode (zie stap 5 en 10). Nadat de rente is bijgeboekt op de spaarrekening wordt de totaal opgebouwde rente weer 0 gezet plus huidig berekend rentebedrag.

Uitleg einddatum:
De rente berekening start vanaf de eerste transactie datum in veld 1 tot en met de einddatum die je separaat moet opgeven. Als je in bovenstaand voorbeeld de einddatum had gezet op 30-11-2007, dan zou de rente berekening beginnen vanaf 24-03-2007 tot en met 30-11-2007.

U GEBRUIKT DEZE SERVICE OP EIGEN RISICO. MOBILEFISH.COM ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG DATA VERLIES, SCHADE, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE VORM VAN VERLIES, BIJ HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE SERVICE.Input berekenen van de rentevergoeding:


Veld 1

Spaar inleg / opnames
(Max. 1000 )*:
Help
 
Veld 2

Spaarrente wijzigingen
(Max. 1000 )*:
Help
 
Veld 3

Uitbetaling datums rente spaarrekening
(Max. 366 )*:
Help
 
Zoek en vervang: Help Zoek vervang met in
Datum formaat *: Help in Veld 1, 2 en 3
Scheidingsteken gebruikt*: Help in Veld 1 en 2
Einddatum*: Help Deze tool maakt gebruik van een toegangscode om automatische submissies te voorkomen.
Deze tool maakt gebruik van een toegangscode om automatische submissies te voorkomen.   access code
Vul de toegangscode in als hierboven weergegeven. *:  
* = verplicht       
 


Output berekenen van de rentevergoeding: